Leverantör

Latour Industries AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Latour Industries tillhandahåller el- och luftdrivna handverktyg för industri, bygg och fordinsindustri. Företaget är även rådgivande i monterings- och åtdragningstekniska frågor, samt erbjuder system för valitetsstyrning av verktyg och förband.

Företagets samtliga miljöbedömningar