Leverantör

Korrosionsgruppen i Helsingborg AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget arbetar med katodiska korrosionsskydd, dvs. förhindra och stoppa framfarten av korrosionsangrepp på stålkonstruktioner, bl.a. fartyg, hamnar, cisterner, kärnkraftverk, kablar, gasledningar och vattenledningar mm.