Leverantör

Knauf Insulation AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Knauf Insulation är en del av Knauf Group som är en familjeägd, global byggmaterialkoncern och är verksamma i drygt 35 länder och har fler än 30 produktionsanläggningar som tillverkar glasull, stenull, extruderad polystyren (XPS), expanderad polystyren (EPS) och extruderad polyethylen (XPE). 

Knauf Group är en av världens främsta isoleringstillverkare och har fler än 5 000 anställda. Företaget är specialister på isoleringstillverkning, forskning och utveckling.

Företagets samtliga miljöbedömningar

CAD/BIM

Bim-objekt från
Cad-filer/BIM-objekt

Video