Leverantör

Kensapuu

Företagsbeskrivning

Kensapuu Oy är beläget i Kalajoki kommun i Österbotten. Familjeföretaget grundades 1989. Personalstyrkan omfattar över 80 personer. År 2017 var omsättningen 7,8 miljoner euro. Huvudvikten i verksamheten är lagd till Finland, exportens andel utgör cirka 20 procent.