Leverantör

Kendrill AB

Företagsbeskrivning

Kendrill AB hyr ut maskiner avsedda för håltagning och demolering, samt utför reparationer och service på diverse maskiner. Kendrill AB säljer även håltagningsutrustning och utför håltagning i betong.