Leverantör

Indoor Energy Karob AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillhandahåller produkter för avgasning, expansion, tryckhållning och kontrollerad/automatisk spädvattenmatning i slutna energisystem. Företaget är representant för Anton Eder GmbHs i Sverige, Danmark och Finland sedan 1993.

Företagets samtliga miljöbedömningar