Leverantör

Karl Hedin Sågverk AB

Produkter

Företagsbeskrivning

AB Karl Hedin är en av Sveriges största privatägda sågverkskoncern med tre sågverk i Bergslagen och två i Estland.

Företagets samtliga miljöbedömningar