Leverantör

Kagon AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget bedriver försäljning och marknadsföring av mindre maskinutrustning, verktyg och övriga förnödenheter till träindustrin i Sverige, Norge och Baltikum.