Leverantör

Joraform AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget konstruerar och utvecklar kompostutrustning för lokal kompostering av hushållsavfall samt erbjuder utbildning och information om kompostering till bostadsrättsföreningar, bostadsbolag, byggbolag, skolor och storkök.