Leverantör

JiWa Jinvall Inredningar AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Vi levererar årligen drygt 10 000 skåp, varav närmare en tredjedel på export, huvudsakligen till Frankrike, Tyskland, Norge och Danmark. 

Många av produkterna är framtagna på initiativ av kund och arkitekt för att lösa specifika förvaringsutmaningar. 

Företagets kvalitetssystem är certifierat av Integria med avseende på SS-EN ISO 9001.
Miljöcertifierad enligt ISO 14001.
Medlem i Brandskyddsföreningen.
Gas-, kemikalieskåpen och de brandisolerade förvaringsskåpen är byggvarubedömda.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video