Leverantör

Jan O Mattsson AB

Produkter

Företagsbeskrivning

JOM lagerhåller och levererar halvfabrikat i olika plastmaterial till industrin. JOM tillhandahåller även färdiga plastkomponenter tillverkade genom bland annat skärande bearbetning. JOM arbetar med miljöskyddsplaster.

Företagets samtliga miljöbedömningar