Leverantör

Industrinät Nordiska Nätlösningar AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Intustrinät Nordiska Nätlösningar levererar måttanpassade nät till bygg- och anläggningsbranschen samt till skog, logistik, arkitekter m m. Företaget erbjuder även tillbehör till nät för montering av olika slag. Exempel på typer av nät är Skyddsnät, fallskyddsnät, byggnät, designnät, nät för avgränsning och staket, takfotsnät m m. Det finns även specialnät med metall och kombinationer av material samt rep i naturmaterial. Företaget erbjuder även tjänsten SAFT som skall säkra att näten används säkert över tid (läs mer nedan).