Leverantör

Induf AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget marknadsför sedan 1987 färgprodukter från Rust-Oleum® för professionella användare verksamma inom måleri, industriell och kommunal drift och underhåll, fastighetsförvaltning m m.

Tyngdpunkten ligger på problemlösande och skyddande färgprodukter för utsatta metallytor, stålkonstruktioner, maskiner, tak och fasader såväl som interiöra ytor i produktionslokaler, industrigolv, invallningar, bassänger osv.

Rust-Oleum® Netherlands B.V. grundat 1921, och Martin Mathys S.A. grundades år 1845 och ingår i RPM Inc USA. De har representation i fler än 130 länder och har 68 produktionsanläggningar i 17 länder och är med en nettoförsäljning överstigande 2 miljarder Euro en av världens tio största färgproducenter.

Företagets samtliga miljöbedömningar