Leverantör

HL Fasader AB

Produkter

Företagsbeskrivning

HL Fasader AB tillverkar och levererar glasade fasad-, vägg- och dörrpartier med stålstomme avsedda för in- och utvändigt bruk i kontors- och affärsbyggnader, sjukhem, skolor m.m.

Företagets samtliga miljöbedömningar