Leverantör

HeatWork AB

Företagsbeskrivning

HeatWork säljer och utvecklar maskiner för uppvärmning/upptining av frusen mark, härdning av betong, frostskydd, värma upp byggnader och som kan tillhandahålla varmvatten till fjärrvärmesystem,