Leverantör

HEAB Stängsel AB

Produkter

Företagsbeskrivning

HEAB stängsel levererar stängselanläggningar och system för yttre säkerhet till företag, fastighetsbolag, kommunala förvaltningar och privatpersoner, t ex trädgårdsstängsel, viltstängsel, grindar och stängselsystem för offentliga miljöer som skolor och idrottsplatser. Företaget erbjuder även kompletta säkerhetslösningar med projektering, material och montering.