Leverantör

Hasopor AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Hasopor AB är ett bolag i den finska Foamit-gruppen Foamit Group Oy.

Skumglas är en etablerad lättfyllnadsprodukt, baserad på insamlat och återvunnet förpackningsglas från de svenska konsumenterna, med flera produktfördelar. Produkten kombinerar styrka och låg vikt vilket skapar goda grundläggande förutsättningar för ett flertal tillämpningsområden. Skumglas är ett tryckhållfast material, obrännbart inert och helt oorganiskt.

Materialet går snabbt att lägga ut och bildar ett stabilt underlag samt fördelar laster på ett effektivt sätt. De isolerande egenskaperna är också högt rankade hos användarna, vilket även gäller de miljömässiga.

Skumglas används med fördel vid besvärliga markförutsättningar, till väg och infrastrukturprojekt, vid nyproduktion av bostäder och där gröna miljöer i det urbana rummet skapas.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video