Leverantör

Hammerglass AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Hammerglass erbjuder okrossbara glaslösningar för Fastighet & Infrastruktur. Vandalskydd, inbrottsskydd, personskydd. Även skottsäkra lösningar (BR6-NS) samt explosionsskydd (EXR2) med låg vikt. Fönster, tak, väggar, bullerskärmar, bro- och tunnel-lösningar.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video