Leverantör

Håga Entreprenad AB

Produkter

Företagsbeskrivning

År 2012 förvärvade Håga Entreprenad AB Lightlift Esystems AB.

Företaget erbjuder lätta motordrivna belysningshissar i två koncept. Båda omfattar hjälpmedel för höjning och sänkning av högt belägna eller svåråtkomliga objekt för personsäkert, kostnadseffektivt och energieffektiviserande underhåll.