Leverantör

Gunnar Prefab AB

Produkter

Företagsbeskrivning

I företaget fabriker tillverkas bl a de egna produkterna mitträcket GPLINK, GP-guppet och avspärrningselementen Betonghästen och Rättvikshästen.

Företaget har följande produkter listade i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggnader:
Prefab Balk och Pelare i betong
Prefab Balkong, Loftgång och Terrassplatta i betong
Prefab Grundläggningselement i betong
Prefab oisolerad Massivvägg och Sockelelement i betong
Prefab Sandwich Vägg och Sockelelement i betong
Stödmurselement, L-stöd

Företaget har följande produkter bedömda av Byggvarubedömningen:
GP Massivväggar
GP Sandwichväggar
GP Halvsandwich
GP Stödmurar L-stöd
GP Betongfundament och plintar
GP Specialprodukter av prefabricerad betong
GP Betongpelare och balkar
GP Balkong- och loftgångselement
GP-guppet
GPLINK Betongräcke

Företagets samtliga miljöbedömningar