Leverantör

Götenehus Group AB

Företagsbeskrivning

Företaget bedriver verksamhet med sågade och hyvlade trävaror, legohyvling, längdkapning med svärdkap samt industrimålning av ytterpanel.