Leverantör

Geobear

Produkter

Företagsbeskrivning

Geobear är en global leverantör av marktekniska lösningar för sättningsproblem och den ursprungliga grundaren av Uretek-lösningar.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Nyhetsartiklar

Golvstabilisering utan störning av verksamheten

Golvstabilisering utan störning av verksamheten

Ojämna golv, sprickor i väggar, kärvande fönster och problem med installationer kan uppstå i en byggnad när marken sätter sig. Sättningarna kan bero på en rad olika saker men uppstår ofta av en förändring i marken orsakad av naturliga eller mänskliga faktorer. Geobear erbjuder lösningar där sättningar i exempelvis byggnader och anläggningar kan åtgärdas utan att verksamheten behöver stoppas eller flyttas.