Leverantör

GDA Sverige AB

Företagsbeskrivning

GDA Sverige AB tillverkar och levererar tryckkammare, HBOT, för hyperbar medicin inom sjukvården, kommersiell dykning och militärt bruk men även högtryckssystem åt industrin.