Leverantör

GCP Sweden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

GCP Sweden AB/De Neef tillhandahåller produkter och kunskap för bygg- och anläggningskonstruktioner, speciellt för tätning och förstärkning av konstruktioner baserat på injektering. Erbjuder bland annat lagning och förstärkning av betongkonstruktioner.