Leverantör

Gabioner Sweden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Gabioner Sweden AB tillverkar och levererar färdigfyllda gabioner i hela Skandinavien för enkel och snabb montering på byggarbetsplatsen, istället för den traditionella metoder där burarna fylls för hand på på plats. ​Gabionerna maskinpackas till homogent byggelement med lokal natursten i egna mobila anläggningar och levereras monteringsfärdiga.

Vi arbetar uteslutande med en unik självbärande lösning, för vilken vi har ensamrätt på i Skandinavien. Vi har fasta produktionsanläggningar i Uppsala och Jönköping samt mobila anläggningar som kan ställas upp vid byggplatser runt om i Skandinavien.

Vi erbjuder miljöekonomiska leveranser, med återanvända stenmassor i murar och bullerskydd direkt från byggplatsen.

Företagets samtliga miljöbedömningar