Leverantör

Forserum Safety Glass AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Forserum Safety Glass AB utvecklar, producerar och tillhandahåller samt i vissa fall även slutmonterar produkter av förädlat CE-märkt planglas till handelskedjor, tillverknings- samt byggnads- och anläggningsindustri i Norden, med fokus på Sverige.