Leverantör

Flowcrete

Produkter

Företagsbeskrivning

I mer än femtio år har folk trampat på oss, kört över oss och sett ner på allt vi gör

Flowcrete erbjuder golvlösningar som förbättrar kommersiella och industriella miljöer från grunden. Med epoxi- och polyuretanbeläggningar som ger en attraktiv golvyta med god prestanda för kommersiella och industriella miljöer.

För snabb installation finns ett brett sortiment akrylbeläggningar och våra vinylestersystem har överlägsen kemikalieresistens.

Spackelsortimentet garanterar hållbarhet och ger ett bra underlag för alla golvbeläggningar. Flowcretes ledande golvbeläggningar utgör grunden för hållbara och inspirerande miljöer världen över.

Flowcrete erbjuder fyra huvudsakliga tjänster:

  • Specificering av golvbeläggningar.
  • Kvalificerade produkt-, kvalitets- och säkerhetsutbildningar för våra entreprenörer.
  • Utvecklar, tillverkar och levererar fogfria golvsystem.
  • Installation av golvbeläggningar via globalt nät av auktoriserade entreprenörer.

Många av produkterna finns registrerade i Beta-registret och är bedömda av SundaHus. De flesta produkterna är även registrerade i Byggvarubedömningen. Ytterligare information om miljöbedömning eller annan miljöinformation om företagets produkter går att få genom att kontakta kundservice. I sortimentet ingår även ett omfattande utbud av M1-certifierade system som uppfyller de striktaste kraven för VOC-emissioner.

En del av CPG Europe

Flowcrete ingår i CPG Europes varumärkesportfölj och säljs på de skandinaviska marknaderna av Tremco CPG Sweden respektive Tremco CPG Norway. Genom att förena våra starka och betrodda varumärken Flowcrete, illbruck, Nullifire, Tremco, Vandex och Dryvit, samt medarbetare, produkter och tjänster så blir vi tillsammans CPG Europe – med innovativa lösningar som täcker dina behov från golv till tak.

För dig betyder det att du nu kan lösa fler av dina utmaningar med ett enda handslag. Upptäck våra lösningar - från fogtätning, limning och isolering till passivt brandskydd, tätskikt, tak- och golvlösningar på cpg-europe.com

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video