Leverantör

Flowbird Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Cale arbetar med egenutvecklade helhetslösningar för obevakad parkering. Erbjuder verktyg för hantering av biljettering, ekonomi, underhåll, drift och administration.

Företagets samtliga miljöbedömningar