Leverantör

Floby Durk AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Flobydurken används till industrigolv, trappor, ramper m m.

Företaget tillverkar trappor som t ex Spiraltrappan för utrymning och industri samt exklusiva inomhustrappor. Även specialtrappor i olika utföranden och raka trappor tillverkas. Specialkonstruktioner av stål för byggindustrin är ytterligare ett av företagets verksamhetsområden.

Floby Durk AB förvärvade Lövdalen Stål AB och marknadsför sedan 2005 trapporna under namnet "Floby spiraltrappa typ Lövdalen". Försäljning, konstruktion och tillverkning sker vid fabriken i Floby.

Företagets samtliga miljöbedömningar