Leverantör

Fimmersta Trä och Bygg AB

Företagsbeskrivning

Fimmersta Trä & Bygg AB tillverkar och säljer träemballage, sågade trävaror och skogsprodukter.