Leverantör

Fels-Werke GmbH

Produkter

Företagsbeskrivning

Producerar kalk och kalksten. Kalk för ex miljöskydd, avloppsrening, puts- och murbruk, kemisk industri, markarbeten samt järn- och stålindustri. Kalksten till byggmaterial, glasindustri, stålindustri, asfaltsproduktion samt dränering.

Företagets samtliga miljöbedömningar