Leverantör

Fellessons Byggnadsvaror AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget verkar inom området träförädling och har bygghandel, handel med industrifärg, tillverkning av butiksinredningar och snickerier för bygge samt vidareförädling av sågade trävaror.

Företagets samtliga miljöbedömningar