Leverantör

FANN VA-teknik AB

Produkter

Företagsbeskrivning

FANN VA-teknik AB arbetar med forskning och produktutveckling, tillverkning, försäljning samt utbildning inom enskilt avlopp.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Nyhetsartiklar

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.