Leverantör

Eskilstuna Kulturbeslag AB

Produkter

Företagsbeskrivning

ESKILSTUNA KULTURBESLAG AB vill föra sme'stadens traditioner vidare. Vi har därför tagit vid, där många av våra föregångare slutat. Efter deras modeller gör vi nu beslag av de välkända typerna. Vi framställer beslagen så som de såg ut förr. Vår tidsepok är ca 1700-1960. Det innebär att vi tillverkar såväl handsmidda beslag som rent fabriksgjorda produkter.

Förebilderna för våra beslag har vi hittat i bevarade kataloger men också - framför allt för det handsmidda sortimentet - från befintliga beslag på äldre byggnader.

Företagets samtliga miljöbedömningar