Leverantör

Elkapsling AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Elektrisk och elektronisk utrustning är hjärtat i varje modern verksamhet.
Elkapsling hjälper våra kunder att skydda just sin utrustning.

Elkapslings produkter kan fås i en mängd olika material och valfria kulörer och kan naturligtvis kompletteras efter kundens behov med anpassade tillbehör.

Certifieringar
Elkapsling är certifierat enligt FR2000, ett integrerat ledningssystem framtaget av Företagarnas Riksorganisation (FR).
FR2000 innehåller kraven i ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.
FR2000-certifikatet blev klart efter en godkänd revision av oberoende SFK Certifiering som även är ackrediterat för att revidera ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.

Företagets samtliga miljöbedömningar