Leverantör

Elgocell AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Elgocell är ett miljöteknikföretag med projektering och teknisk konsultverksamhet för småskalig fjärrvärme samt försäljning av egna produkter som t ex teknisk isolering av EPS för rörisolering i mark.

Elgocell arbetar kontinuerligt med kraven i ISO 9001:2008 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystem samt systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:01.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video