Leverantör

Effecta Energy Solutions AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillverkar och säljer kompletta miljövänliga värmelösningar för villor och fastigheter. Bland annat solfångare, vedpannor, pelletspannor, kaminer samt ackumulatortankar.

Företagets samtliga miljöbedömningar