Leverantör

Dustcontrol AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Dustcontrol levererar mobila maskiner och stationära avskiljningssystem. Produktsortimentet innehåller mobila stoftavskiljare för användning inom industri- och byggverksamhet, fasta suganläggningar samt kringutrustning och tillbehör.

Dustcontrols produktsortiment hjälper små och stora företag att suga ut damm, stoft, rök, spån, oljespill och andra ohälsosamma partiklar redan vid källan. Utrustningen har hög filtreringsgrad. Maskinerna har filter som renar utluften till 99,995 procent. Dustcontrol främjar för en hälsosam arbetsmiljö.

Video