Leverantör

Disperator AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Disperators matavfallskvarnar finns i ett flertal modeller och används i kök, på land såväl som i marin miljö. Kvarnarna kan kopplas direkt till avlopp eller till uppsamlingstank.

Malningen möjliggör rötning eller kompostering av finfördelade matrester för framställning av biogas. Beroende på förutsättningar i kundens omgivning kan detta ske såväl med som utan spolvatten för transport och efterföljande återvinning.

Disperators verksamhet startade på 1940-talet där matavfallskvarnar alltid varit kärnverksamheten. Det CE-märkta storkökssortiment uppfyller säkerhetskraven i EUs Maskindirektiv 2006/42/EG, EMC-direktiv 2004/108/EC samt Lågspänningsdirektiv 2006/95/EC. Matavfallskvarnar för hushåll är CE märkta med hänsyn till Lågspänningsdirektivet 2006/95/EC och för detta BEAB-godkända (Europeisk tredjepartscertifiering).

CAD/BIM

Cad-filer/BIM-objekt

Video