Leverantör

Dala Cement i Björbo AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget grundades 1946 i Björbo med enklare betongproduktion som under 1970-talet utökades med prefabricerade betongprodukter. Företaget är ett helägt dotterbolag till Ulricehamns Betong AB.

Företagets samtliga miljöbedömningar