Leverantör

Dahl Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Dahl är moderbolag för SGDS, Saint-Gobain Distribution Sverige, som innefattar många företag inom byggsektorn.

Dahl Sverige ABs dotterbolag Bevego, Optimera, VVS Centrum, Konradssons Kakel och Kakelspecialisten erbjuder varor och tjänster inom bygg, anläggning och förvaltning.
Företagen har tillsammans ca 3 000 anställda och omsätter drygt 13 miljarder kronor.

Dahl ägs av den franska industrikoncernen Saint-Gobain.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Nyhetsartiklar

GeoClean aquatextil med eget ekosystem

Dagvattenrenande aquatextil med eget ekosystem

Dahl Sverige AB utökar sitt produktsortiment med TenCate GeoClean® dagvattenrenande aquatextil som skyddar grundvattnet från olja. Tillsammans med en dränerande beläggning bryter systemet ner olja med hjälp av mikroorganismer som sedan filtrerar renat dagvatten ner i marken.