Leverantör

DAB Group AB

Produkter

Företagsbeskrivning

DAB Group bedriver entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningssektorn. DAB:s entreprenadverksamhet bedrivs via egna avdelningar eller underentreprenörer.

Företagets samtliga miljöbedömningar