Leverantör

cTrap AB

Produkter

Företagsbeskrivning

cTrap-duken har vuxit fram ur den forskning inom innemiljöområdet som under mer än 20 år bedrivits vid Institutionen för Laboratoriemedicin (ILM), Lunds universitet.

cTraps affärsidé är att effektivt säkerställa en hälsosam luft inomhus utan att använda kemikalier eller förbruka energi.

Företagets samtliga miljöbedömningar