Leverantör

Claessons Trätjära AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Claessons Trätjära marknadsför traditionsenliga underhållsmaterial för att vårda och bevara både hus och skepp t.ex trätjära, linoljefärg, slamfärg, tjärdrev, lindrev, beck, ekologisk miljövänlig byggisolering av lin m m.