Leverantör

Cibes Lift AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Cibes levererar färdiga, modulbaserade hisslösningar vars design enkelt kan anpassas till offentliga, kommersiella och privata miljöer. Hissarnas små byggmått, låga grop och reducerade topphöjd gör dem enkla att införliva med befintliga byggnader utan större byggnadsanpassningar. Detta reducerar även montagetiden, som oftast ligger runt 3-5 dagar.

Cibes hissar kan återvinnas till 95% och Cibes A5000 och A4000 har energimärkning A med tillvalet EcoSilent.

Ritningar tillhandahålls i DWG och PDF och flera hissmodeller finns även som BIM-objekt. 

Exempel på tillval: Valfri RAL-kulör, glasat schakt, olika golvbeläggningar, aluminiumdörrar, halvdörrar, brandklassade dörrar, dolda automatiska dörröppnare, tak med LED-belysning, våningsvisare, röstavisering, fällsits, armbågskontakter, EcoSilent drivsystem, olika telefoner och låsfunktioner (t ex skollåsning).

Cibes hissar är EG-typkontrollerade enligt svensk och europeisk standard och blir CE-märkta efter installation.

Du är alltid välkommen att kontakta Cibes för anpassade lösningar och personlig service!

CAD/BIM

Bim-objekt från

Video

Nyhetsartiklar