Leverantör

Christian Berner AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget ingår i Christian Berner Tech Trade-koncernen, ägd av Christian Berner Invest, som är en fristående privatägd företagsgrupp med inriktning på handelsverksamhet och metallindustri. 

Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten. Genom dotterbolagen i Sverige, Danmark, Finland och Norge marknadsförs produktprogrammet i hela Norden.

Företagets vision är att vara ett av Nordens ledande teknikhandelsföretag.

Video