Leverantör

CERTEX Svenska AB

Produkter

Företagsbeskrivning

CERTEX Svenska AB är en leverantör av stållinor och lyftredskap. Erbjuder bland annat produktsortiment, lösningar, utbildning, support, besiktining och reparationer.

Företagets samtliga miljöbedömningar