Leverantör

Cellbetong i Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Cellbetong har under 20 år arbetat med att förbättra och underlätta gjutning av golv. Målet är att göra betongen lättare, för att skapa en lägre belastning på bjälklag och övriga utrymmen, samt avjämning av golven. Men det viktigaste har alltid varit att behålla hållfastheten i företagets produkter.

Produkten Cellbetong är bedömd i Sunda Hus Miljödata, Byggvarubedömningen samt med i BASTA-registret.