Leverantör

Camfil Svenska AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillverkar kommersiella och industriella system för luftrening och stoftavskiljning. Lösningarna är avsedda att öka produktiviteten för både arbete och utrustning, minimera energianvändningen samt främja människors hälsa och miljön.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video