Leverantör

C3C Engineering AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Våra primära produktgrupper:

C3C Blocksystem® för stödmurar, lagerhallar, materialfickor, ramper, invallningar, säkerhetsbyggnationer och mycket mer. Passar även utmärkt för buller,- brand- och erosionsskydd. Skapar en säker och mer optimerad arbetsmiljö. Robust och flexibelt system med massiva betongblock. Betongindustrins motsvarighet till Lego - bygg, flytta, expandera bygg om. Vi har blocktyper och lösningar för alla ändamål.

C3C Tanksystem för industribassänger,tankar,  silor, luftningsbassänger, utjämningstankar, reservoarer, fiskodling m m. Trygga, kostnadseffektiva lösningar och robusta byggsystem. Vi bygger bassänger med bottenplattor och speciallösningar i volymstorlekar från ca. 100 m3  till 30 000 m³.  

C3C Teknikbyggnader för industribyggnader, hallar, parkeringshus,ställverk, kraftverk, teknikbyggnader m m. Industristommar och prefabsystem.

C3C Hallar Lagerbyggnader, industrihallar, magasin med mera. Med C3C Blocksystem® blir de robusta hallarna mer flexibla och även flyttbara. Vi är materialoberoende och blandar gärna betong med stål eller limträ för optimala konstruktioner.

C3C Stad &Infrastruktur utvecklar den traditionella stadsmiljön ett steg längre. Stödmurar, gradänger, terrasserande murar mm. Vårt system erbjuder en unik flexibilitet i form och funktion. Våra lösningar kombinerar tillgänglighet och säkerhet i samspel med växtlighet och biologisk mångfald - ett mer miljövänligt alternativ för stads-och infrastrukturmiljöer. 

C3C Samhällsskydd samhällsskyddslösningar för att förebygga, hantera och minimera risker. Blocksystem som kan användas till att skydda människor, miljö och viktiga samhällsfunktioner från bränder, översvämningar, utsläpp, snöskred och mycket mer.

Video